PIERWSZE SPOTKANIE KONSULTACYJNE

2016-08-31

W dniu 23 sierpnia 2016r. o godz. 14.00 w Muzeum Stanisława Noakowskiego w Nieszawie odbyło się pierwsze z wielu otwartych spotkań konsultacyjnych. Pierwszą grupą uczestniczącą w konsultacjach była grupa seniorów z naszego Miasta.

Drodzy Państwo,
W dniu 23 sierpnia 2016r. o godz. 14.00 w Muzeum Stanisława Noakowskiego  w Nieszawie odbyło się  pierwsze z wielu otwartych spotkań konsultacyjnych. Pierwszą grupą uczestniczącą w konsultacjach była grupa seniorów z naszego Miasta. W tym samym dniu o godz. 17.00 odbyło się spotkanie z drugą grupą jaką była młodzież. Oba spotkania poświęcone były pracom nad „Lokalnym Programem Rewitalizacja dla Miasta Nieszawa na lata 2016 – 2026”.Spotkania zorganizowane zostały w ramach rozpoczętego cyklu rozmów i konsultacji ze wszystkimi środowiskami/interesariuszami procesów rewitalizacyjnych w Nieszawie.Założeniem spotkań było poznanie Państwa opinii na temat uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, aktualnych potrzeb oraz przyszłych kierunków rozwoju Gminy Nieszawa w sferze społecznej jak i infrastrukturalnej. Spotkanie poprowadziła Pani Ewa Kwiesielewicz – Szyszka – moderator (na co dzień Prezeska Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „TŁOK”). Wnioski z konsultacji zostaną wykorzystane i przedstawione mieszkańcom Nieszawy w diagnozie, która będzie jednym z wielu elementów programu rewitalizacji.
Serdecznie dziękujemy mieszkańcom za czynny udział w spotkaniu, zgłaszanie swoich uwag oraz propozycji do tego programu.

Powrót