CO NOWEGO W PROJEKCIE

20-07-2016

 

1.Uruchomienie konta na Facebooku -  www.facebook.com/rewitalizacjanieszawy/
2.Uruchomienie konta na Facebooku Młodzieżowej Rady Konsultacyjnej - „Ruszamy!!! - www.facebook.com/groups/1275787035765783/
3.Przygotowanie ankiety diagnozującej potrzeby społeczne mieszkańców Nieszawy.
4.Spotkanie z Młodzieżową Radą Konsultacyjną w sprawie organizacji imprezy „Pożegnanie lata”.

Powrót