SPOTKANIE ZESPOŁU ROBOCZEGO

15-07-2017

1.Ustalenie harmonogramu zadań na najbliższe miesiące.
2.Omówienie odbytych spotkań konsultacyjnych i informacyjnych z przedstawicielami różnych grup społecznych w Nieszawie oraz zaplanowanie następnych.
3.Omówienie planowanych imprez i przedsięwzięć na terenie miasta.
4.Współpraca z Młodzieżową Radą Konsultacyjną.
5.Wymiana doświadczeń i informacji.

Powrót