_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

 PrzeprawA promowa  - CZYNNA.
OD 2. DO 15. LISTOPADA PROM kursuje  W GODZINACH 7:00-16:00
 

PROM WYPŁYWA o
pełnYCH godzinACH, pOWRÓT 15 minut później.

zapraszamy!

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

 

Facebook.gifSubskrybuj.jpg

___________________

newssat.gif

NIESZAWSKIE AKTUALNOŚCI

UWAGA WŁAŚCICIELE I ADMINISTRATORZY NIERUCHOMOŚCI

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym i związanym z tym spadkiem temperatur, Gmina Miejska Nieszawa przypomina właścicielom i administratorom nieruchomości oraz przedsiębiorstwom i instytucjom na terenia miasta Nieszawa o konieczności:

  • odpowiedniego zabezpieczenia wewnętrznych instalacji i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych przed zamarznięciem (izolację cieplną należy wykonać w sposób umożliwiający odczyt wodomierza);
  • odwodnienia i oczyszczenia studzienek wodomierzowych oraz zaizolowania ich pokryw;
  • zabezpieczenia przed mrozem punktów czerpalnych zlokalizowanych na zewnątrz posesji.

Niewykonanie wymienionych zabezpieczeń może być przyczyną awarii i strat, których koszty poniosą odbiorcy wody.

_________________________________________

Program postępowania naprawczego na lata 2020-2021

Czytaj tutaj

_________________________________________

„Czyste powietrze” – Wniosek o wydanie zaświadczenia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieszawie informuje, że osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Czyste Powietrze”, może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.


Więcej informacji
Żądanie wydania zaświadczenia - wzór
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

_________________________________________

 

Prezentacja wstępna i spis próbny w pdf do pobrania

__________________________________

Aktualne harmonogramy odbioru odpadów komunalnych.

Na naszej stronie internetowej są już dostępne aktualne harmonogramy odbioru odpadów komunalnych. Zachęcamy do zapoznania sie z nimi.

Informacja!

Od 1 września 2020 r. będzie możliwość złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zadeklarowanie kompostowania bioodpadów
w kompostowniku przydomowym wiązać się będzie ze zmniejszeniem opłaty
za gospodarowanie odpadami.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach segregacja odpadów jest obowiązkowa! Zgodnie z w/w ustawą osoby, które deklarowały zbieranie odpadów w sposób niesegregowany mają obowiązek złożenia nowej deklaracji oraz segregacji odpadów komunalnych.

___________________________________________

__________________________________

Informacja dotycząca terminów składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2020/2021

_________________________________________

______________________________________________________________

OGŁOSZENIE 


Zgodnie z par. 3 ust 1 pkt. 2) Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury informuję o zamiarze ogłoszenia konkursu na dyrektora miejskiej Biblioteki Publicznej w Nieszawie. 


Burmistrz Miasta Nieszawa
Przemysław Jankowski

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Wzór wniosku do pobrania - link

______________________________________________________________

Aktualne druki dotyczące zwrotu podatku akcyzowego za rok 2020

Klasy PKD
Klauzula RODO - akcyza oraz oświadczenie
Zestawienie faktur
Zwrot podatku akcyzowego dla rolników
Wzór wniosku

_______________________________________________________________

Aktualne harmonogramy odbioru odpadów komunalnych w Nieszawie

Więcej...

 INFORMACJA

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieszawie informuje, że w ramach współpracy z Caritas Diecezji Włocławskiej po raz kolejny przystąpił  do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

____________________________________________________________

INFORMACJA PSZOK

      Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ( PSZOK ) znajduje się w Służewie przy ul. Polnej 87 ( tel. (54) 282 02 45, kom. 600 880 241) czynny jest w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. 7:00 – 15:00, oraz w soboty w godz. 9:00 – 13:00.

Na PSZOK-u przyjmowane są nieodpłatnie ( w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej przez mieszkańców Gminy Miejskiej Nieszawa ) posegregowane odpady komunalne wyłącznie  z nieruchomości zamieszkałych, od mieszkańców, którzy złożyli w Urzędzie Miasta Nieszawa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w Służewie: https://ekoskladsluzewo.pl/page/pszok  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________________

 
plakat 500+ zdjecie.JPG
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieszawie informuje,  że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r. 
więcej...

__________________________________________________________________

DYŻURY RADNYCH RADY MIEJSKIEJ NIESZAWA
(w tym przyjmowanie skarg i wniosków)

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Nieszawa Paweł Zaręba przyjmuje w każdy piątek, w godzinach od 12:00 do 14:00.

Dyżury radnych Rady Miejskiej pełnione będą  w każdy wtorek, w godzinach od 16 do 17:00

dyżury odbywać się będą w  Biurze Rady Miejskiej
w pokoju nr 5

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Kasa Urzędu Miasta 

czynna jest:

Poniedziałki, środy, czwartki, piątki – godz. 900 - 1330

Wtorki – 900- 1630

_______________________________________________________________

BEZPŁATNY DOSTĘP DO INTERNETU MOBILNEGO

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________________

Oddaję w Państwa ręce Raport o stanie Gminy Miejskiej Nieszawa za 2019 rok, który jest swoistym spojrzeniem na aktualną, wewnętrzną i zewnętrzną sytuację gminy.

Składam wyrazy podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego dokumentu. Materiał został opracowany w oparciu o dane przekazane przez pracowników wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta w Nieszawie i obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w 2019 roku.

Zachęcam wszystkich zainteresowanych, a w szczególności mieszkańców Miasta, do lektury dokumentu.

Burmistrz Miasta Nieszawa

Przemysław Jankowski

Już niebawem mieszkańcy naszej gminy uzyskają dostęp do szybkiego Internetu światłowodowego. Wszystko za sprawą współfinansowanego ze środków unijnych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W jego ramach spółki FIBEE I oraz FIBEE IV wybudują otwartą sieć światłowodową, która udostępniona będzie zarówno lokalnym, jaki i ogólnopolskim dostawcom usług światłowodowych (Internet i telewizja cyfrowa).

Chcesz pomóc zmienić swoją okolicę? Jesteś właścicielem nieruchomości, na której zaplanowano przebieg sieci światłowodowej lub jej umieszczenie na słupie? Wyraź na to zgodę i pomóż dotrzeć do większej liczby domów w Twojej okolicy.

Wszystkich mieszkańców, którzy chcą sprawdzić, czy ich adres jest objęty projektem i uzyska dostęp do usług światłowodowych, zapraszamy na stronę: getfibre.pl.

Więcej informacji...

_______________________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

__________________________________________________________

„Nauczanie przez eksperymentowanie w Szkole Podstawowej w Nieszawie”

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską 
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa PRKP 10.00.00 Innowacyjna edukacja

więcej...

________________________________________________________

25 lipca bieżącego roku odbył się VII Dwumaraton Kujawski. W miejscowościach na trasie biegu były zorganizowane postoje regeneracyjne. 

Także nasze miasto przyjęło biegaczy zapewniając wodę i drobny poczęstunek w pięknej scenerii przystani nieszawskiej na tle królowej polskich rzek. Pogoda dopisała, było słonecznie i upalnie. Po odpoczynku zawodnicy pobiegli w dalszą trasę.
Do zobaczenia !Zapraszamy w przyszłym roku !

Fotorelacja z wydarzenia

____________________________________________________________

Informujemy, iż od dnia 01.06.2020r. Klub Seniora w Nieszawie wznowił swoją działalność. Zapraszamy wszystkich Uczestników Klubu do uczestnictwa w zajęciach od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00-18.00.

______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

W związku z ogłoszeniem przez Ministra Rozwoju, w ramach Tarczy dla Samorządów utworzonej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę został utworzony  Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w ramach, którego są środki przeznaczone na  dotacje dla gmin, powiatów i miast, w wysokości od 0,5 mln zł do aż ponad 93 mln zł.

W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Gminy Nieszawa została przyznana promesa w wysokości 500 000 zł.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rozwoj/inwestycjelokalne

________________________________________________________________________________________

Spotkanie Seniorów przy muzyce i grillu.

_______________________________________________________________________________________

W kwietniu ruszył program Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, który umożliwił samorządom zakup komputerów do szkół ze środków finansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

Oczywiście gmina Nieszawa również wzięła udział w tym projekcie grantowym, dzięki któremu zostały zakupione laptopy, routery bezprzewodowe LTE oraz dostęp do Internetu. W dniu 26 maja 2020 r. odbyło się przekazanie zestawów komputerowych w ramach programu "Zdalna Szkoła", które zostały sfinansowane w ramach programu "Zdalna Szkoła". Jednocześnie Burmistrz Miasta Nieszawa informuje o przystąpieniu do kolejnego projektu "Zdalna Szkoła Plus", na realizację którego przeznaczone jest 45000 zł.

Znamy realne zapotrzebowanie na tego typu sprzęt na podstawie informacji złożonych przez dyrektora szkoły. Mamy również świadomość tego, że przyznane wsparcie zaspokaja jedynie część tych potrzeb, ale mimo to cieszymy się z otrzymanego dofinansowania.

Każdy z zakupionych komputerów został ubezpieczony. Warto wspomnieć, że sugerowana cena jednego komputera lub laptopa nie mogła przekroczyć 3 500 zł. Centrum Projektów Polska Cyfrowa pomocniczo przekazało przykładowe rekomendacje dla sprzętu, które umożliwiły wybór odpowiednich laptopów. W ciągu 6 miesięcy od otrzymania grantu Gmina będzie musiała złożyć wniosek rozliczający poniesione wydatki.

 

  • slide
  • slide
  • slide

_______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Komunikat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieszawie

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz działu świadczeń rodzinnych (fundusz alimentacyjny, zasiłek rodzinny, świadczenie wychowawcze 500+) proszone są o niezwłoczne podanie konta bankowego, na które będą realizowane w/w świadczenia od miesiąca kwietnia b.r.
Prosi się również o niezwłoczne dostarczenie numeru konta pracownikom obsługującym świadczenia rodzinne oraz pracownikom socjalnym 

Numery kont bankowych można podawać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mops@nieszawa.pl (wzór wniosku w załączeniu)
lub w formie papierowej (biuro podawcze MOPS lub poczta tradycyjna)

Biorąc pod uwagę obecny stan epidemiologiczny w kraju i rozprzestrzenianie się koronawirusa realizacja gotówkowych wypłat w kasie Urzędu Miasta w Nieszawie może być utrudniona lub uniemożliwiona. 

Kierownik MOPS
w Nieszawie 
Emilia Wiśniewska

Wniosek o wypłatę świadczeń z pomocy społecznej na konto 

 

_______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Dnia 30 stycznia 2020r. przy ul. Sienkiewicza 10 w Nieszawie, odbyło się w ramach projektu „ Aktywni Seniorzy w Nieszawie!” w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020,    w ramach Osi priorytetowej 09.00.00 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 09.03.02 Rozwój usług społecznych na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPKP.09.03.02-04-0077/18 podpisanej z Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr umowy UM_WR.433.1.278.2019, spotkanie Klubu Seniora.

Uczestników spotkania przywitał Burmistrz Miasta Nieszawa Przemysław Jankowski oraz pracownicy MOPS w Nieszawie.

Zostały omówione m.in. zasady działania Klubu oraz godziny spotkań. Po części oficjalnej spotkania zaproszono wszystkich uczestników na słodki  poczęstunek.

84119120_177879520095337_5384962607687925760_n.jpg

Więcej zdjęć...

__________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieszawie informuje, że dnia 20 sierpnia 2019 roku odbył się rejs promem po rzece Wiśle dla dzieci z terenu miasta Nieszawa, w którym wzięło udział 70 dzieci wraz z opiekunami. Rejs został zorganizowany na przystani promowej w Nieszawie i rozpoczął się o godz. 10.20, następnie dzieci zostały zaproszone na grilla z kiełbaskami, pieczywem, napojami, słodyczami i lodami. Nie zabrakło również zabaw, gier oraz malowania twarzy. Środki na zorganizowanie rejsu zostały pozyskane od Związku Miast Nadwiślańskich w Toruniu.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej składa szczególne podziękowania dla pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej w Nieszawie za pomoc w zorganizowaniu imprezy.

Zdjęcia z imprezy dostępne pod tym linkiem oraz po kliknieciu w banner.

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Muzeum Stanisława Noakowskiego

______________________________________________________________________________________________

WIŚLANA TRASA ROWEROWA

______________________________________________________________________________________________

Strona Parafii w Nieszawie

______________________________________________________________________________________________

Rozkład jazdy autobusów

pks-wloc.JPG

Odjazdy z przystanku Nieszawa (Pl. Jagiellończyka)

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Wyszukiwarka połączeń/zakup biletów Online e-podróżnik

Mapa Nieszawy z numeracją budynków


Wyświetl większą mapę

_______________________________________________________________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

Ważne miejsca

____________________________________________

Chcesz na bieżąco otrzymywać ważne informacje, komunikaty i ostrzeżenia z Twojej okolicy ? Zapisz się do bezpłatnego serwisu SMS.

Jak dołączyć do serwisu ?
O serwisie SISMS

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych